Nederlands

+31 (0)180 234 030

INDEPENDENT PROFESSIONAL MARINE CHEMISTS

Onze 'Gasdeskundige Tankschepen' zijn dankzij training, ervaring en opleiding, uniek gekwalificeerde specialisten

WELKOM

WIE ZIJN WIJ


Gasfree Inspections Netherlands B.V.


Met meer dan 20 jaar ervaring en in het bezit van een certificaat van bekwaamheid, afgegeven door Hobéon SKO, zijn wij onafhankelijke professionele gasdeskundigen tankschepen, ook wel gasdokters genoemd. Na altijd in dienstverband te hebben gewerkt, hebben wij in 2017 de stap genomen om onze diensten zelfstandig aan te bieden door het oprichten van GASFREE INSPECTIONS NETHERLANDS B.V. Hiermee willen wij onze hoge standaard van dienstverlening verbeteren.

 

Het onderhouden, verbouwen, herstellen en slopen van tankschepen, waarbij gevaar bestaat voor brand, explosie, vergiftiging, verstikking of bedwelming, vindt slechts plaats nadat een onderzoek is uitgevoerd. Na dit onderzoek wordt door de gasdeskundige tankschepen een veiligheids- en gezondheidsverklaring uitgereikt aan de werkgever die de onderhouds-, herstellings-, verbouwings-, of sloopwerkzaamheden zal uitvoeren.

 

Ook in de industriële sector komen werkzaamheden voor waarbij gevaar bestaat voor brand, explosie, vergiftiging of bedwelming. Wij inspecteren en certificeren ruimtes veilig voor het betreden en voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Zonder twijfel zijn wij zeer betrokken met de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers, en uw bezittingen.


Met vriendelijke groeten,

Theo Boelhouwers

Eugène den Hoedt

Marcel Jak

WAT DOEN WIJ

GASDESKUNDIGE TANKSCHEPEN


Een gasdeskundige tankschepen

is een getrainde vakman op het gebied van milieu...Lees verder

OVERIGE WERKZAAMHEDEN


Naast onze werkzaamheden als gecertificeerd gasdeskundige tankschepen bieden wij u ook onze volgende diensten aan:


Lees verder

CONTACT

  Bourgondischelaan 30M

  2983 SH  RIDDERKERK

Tel: +31 (0)180 234 030

VOLG ONS

Facebook

Google +

PROFIEL

GIN B.V.: Onafhankelijke, professionele ‘Gasdeskundigen Tankschepen’.

Zonder twijfel zijn wij zeer betrokken met de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers en uw bezittingen.